μισθός Χαρτογράφηση

Image

Τι ρόλο παίζει η Χαρτογράφηση των μισθών;

Η Χαρτογράφηση των μισθών συνδέει  την ταξινόμηση των μισθών σε συγκεκριμένες κατηγορίες με διάφορες θέσεις εργασίας αντίστοιχα. Αυτό γίνεται έτσι ώστε ο διαχειριστής να μπορεί να επιλέξει τον κατάλληλο μισθό που αρμόζει, αφου πρώτα έχει επιλέξει τον τύπο της εργάσιας, βεβαιώνοντας ότι έχει καθοριστεί ο σώστος μισθός  με την περιγραφή της θέσης εργασίας και το είδος της εργασίας.

Τι είναι κατηγοριοποίηση του μισθού;

Η Κατανομή κατηγοριών του μισθού είναι διάφορες ομάδες  μισθών εκ’των οποίων τα μέλη της χωρίζονται σύμφωνα απο το εκπαιδευτικό τους επίπεδο.

Ποιοί είναι οι Τύποι Κατηγορίων  που υπάρχουν στις θέσεις εργασίας;

Για κάθε Περιγραφή μιας θέσης εργασίας ή διαφήμισης, εκχωρείται  μια κατηγορία Θέσης Εργασίας.Αυτοί οι τύποι καθορίζονται από διάφορους παράγοντες, όπως οι συνθήκες εργασίας,το εκπαιδευτικό επίπεδο, την αμοιβή, τον φόρτο εργασίας, κ.λπ.

 Επί του παρόντος υπάρχουν 3 Τύποι Εργασίας: Γενική, Ακαδημαϊκή, και Εκτελεστική κατηγόρια εργασίας.

Μπορεί μία Κατηγορία Μισθού να αντιστοίχει σε περισσότερο από έναν Τύπο εργασίας;

Είναι δυνατόν μια Κατηγορία Μισθού να αντιστοίχει σε περισσότερο από έναν Τύπο Εργασίας ...βέβαια θα ήταν μια σπάνια περίπτωση. Αν αυτό συμβεί και ο Μισθός κατάταξης έχει ανατεθεί σε περισσότερο από ένα Είδος Εργασίας, τότε οι διαχειριστές  δημιουργούν νέες  απαίτησεις που πρέπει να πλήρουνται έτσι να εκχωρείται σωστά το επίπεδο διαβάθμισης του μισθού, όταν χρησιμοποιούν το σύστημα.